Dropdown Menu

Gizlilik Politikası

Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi

Tss Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.(Şirket), müşteri merkezli ve müşterilerimizin bilgilerinin güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile bireysel emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları ve elementer sigortacılık işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Şirketimizin internet sitesi; www.kamusaglik.net (bundan böyle “internet sitesi” olarak anılacaktır.), ve mobil sitesi üzerinden (bundan böyle “mobil sitesi” olarak anılacaktır.) vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

Müşterilerimiz, internet sitemizi, ve mobil sitemizi kullanması ile işbu Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesini kabul etmiş sayılacaktır.

İnternet sitemiz ve mobil sitemiz üzerinden ürün/hizmet başvurusu, bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi ve ürünler ile ilgili diğer işlemler yapılmaktadır. Şirketimiz bu alanlara girilen verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik tedbirleri almaktadır.

Şirketimiz, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve ürünleri / hizmetleri ile ilgili bilgi almak isteyen müşteri adaylarına ulaşabilmek amacıyla internet sitemizden bazı kişisel bilgileri (ad, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, vb.) talep etmektedir.

Müşterilerimizin internet sitemiz ve mobil sitemiz üzerinden girmiş oldukları bilgiler ve ürünler ile ilgili diğer işlemler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı kişisel bilgilere ulaşım Şirket personeli dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.

Bu bilgiler, genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve sadece Şirket bünyesinde kullanılmaktadır.

Şirketimiz internet sitemize girilen bilgilerin güvenliğinin sağlanabilmesi açısından sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemleri almıştır. Bu sorumluluk, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olup, internet ortamında hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da bilinmesi gerekli hususlar içerisindedir. İnternet sitemiz, kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcının site vasıtasıyla sağladığı tüm bilgileri saklı tutar. Bununla birlikte internet sitemiz üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Şirketimiz söz konusu bilgileri müşterilerin onayı ya da aksi bir talimatı olmaksızın ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

Şirketimiz bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. Şirketimiz tabi olduğu düzenleyici mevzuat, yetkili kurumlar ve/veya yasama, yürütme, yargı organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, bu bilgiler yalnızca ilgili amaç kapsamında ve gerekli yetkiler çerçevesinde açıklanabilecektir. Yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece bu bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmayacak, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmayacak ve satılmayacaktır.

Şirketimiz, müşteri ve müşteri adaylarının iletişim bilgilerini, kendilerinin onayı ile Şirketimize bağlı olarak faaliyet gösteren satış kanalları; acente, direkt satış ofisleri ile her türlü tanıtım, reklam ve iletişim uygulamalarında amacına uygun olarak paylaşabilecektir.

Müşterilerimiz ve müşteri adaylarımızın Şirketimiz ile paylaştığı bilgiler; kendilerinin onayı ile ürün, hizmet ve kampanyaları tanıtmak, yenilikler ve etkinliklerle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirketimizin kişisel verilerini korumak amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlamış olduğu Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni’ne İnternet sitemizden ulaşılabilmektedir.

İnternet sitemiz, internet şubemiz ve mobil şubemizin içeriği Şirketimiz tarafından hazırlanmaktadır. Şirketimiz, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Şirket gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

İnternet sitemiz, diğer internet sitelerine bağlantı vermektedir. İşbu Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesinde yer alan taahhütlerimiz kendi internet sitemiz için geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. İnternet sitemizden bağlantı ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. İnternet sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

Müşterilerimiz, Şirketimizin iş bu Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak kendisine herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü ve taahhüdü olmadığını, işlem sonuçlarını kendisinin bizzat izleyip kontrol etmesi gerektiğini peşinen kabul etmektedir.

Müşterilerimiz tarafından yapılan işlemlerin, Şirketimize ulaşan tüm talep ve talimatların içerik ve şekil olarak gerçekliğinden ve doğruluğundan yalnızca işlemi gerçekleştiren müşterimiz sorumludur. Şirketimiz, müşterimiz tarafından iletilen bilgilerin yanlışlığı yüzünden ilgili müşterimiz veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kalabileceği zarar veya kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Müşterilerimiz, Şirketimizin internet ortamı üzerinden sunduğu hizmetlerin verilmesi esnasında oluşabilecek arıza vs. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından, internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklardan Şirketimizin sorumluluğu olmadığını peşinen kabul etmektedir.

İnternet sitemiz, ve mobil sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Şirketimize aittir. İnternet sitemizin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Şirketimizde saklıdır.

Saygılarımızla,
Tss Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi